Skilmálar
 • Hver 45 mínútna ökutími kostar 14.000 kr.
 • Reikningur er sendur í heimabanka eftir hverja 3 ökutíma (3×45 mín).
 • Reikningar skulu greiddir á eindaga (7 dögum eftir útgáfu reiknings).
 • Reikningar sem eru ekki greiddir á eindaga eru sendir til innheimtu hjá Inkasso.
 • Sé ökutími afboðaður með minna en sólarhrings fyrirvara (eða nemi mætir ekki) er innheimt fullt gjald fyrir hann.
 • Ökunemi þarf að vera skuldlaus við ökukennara til að geta farið í verklegt próf.
 • Gjald (12.000 kr.) er tekið fyrir notkun á kennslubíl í hverju verklegu prófi.

(Febrúar 2024)

Terms:
 • Each 45 minute lesson costs ISK 14 000.
 • Invoices are issued in online banks after each 3 lessons (3×45 minutes) and should be paid on due dates (7 days after invoice is issued).
 • Invocies not paid on due date are handed over to Inkasso for debt collection.
 • If a lesson is cancelled with less than 24 hour notice (or student is no-show), the lesson will be invoiced with full price.
 • The student driver must have paid all previous invoices before the practical exam.
 • ISK 12 000 is charged for use of teaching vehicle in each practical exam.

(February 2024)