top of page

Skilmálar

Terms

Við upphaf ökunáms undirrita ökunemi og/eða foreldri/forráðamaður (ef ökunemi er undir 18 ára aldri) staðfestingu þess ökunemi sé skráður í ökunám hjá Elínu ökukennara / Ökutímar.is.

Með undirskrift sinni samþykka ökunemi og/eða foreldri/forráðamaður eftirfarandi skilmála:

Hver 45 mínútna ökutími kostar 12.500 kr.
Reikningur er sendur í heimabanka eftir hverja 4 ökutíma (4x45 mín). 
• Reikningar óskast greiddir á eindaga.
Sé ökutími afboðaður með minna en sólarhrings fyrirvara (eða nemi mætir ekki) er innheimt fullt gjald fyrir hann.
Ökunemi þarf að vera skuldlaus við ökukennara til að geta farið í verklegt próf.
Gjald (11.500 kr.) er tekið fyrir notkun á kennslubíl í hverju verklegu prófi.

(Febrúar 2023)

At the beginning of drivers' training, the student driver and/or parent/guardian (if student driver is under the age of 18) will sign a confirmation that the student driver is a registered student of Elín driving instructor / Ökutímar.is.

With their signature, the student driver and/or parent/guardian agree to the following terms:

Each 45 minute lesson costs ISK 12 500.
• Invoices are issued in online banks after each 4 lessons (4x45 minutes) and should be paid on due dates.
• If a lesson is cancelled with less than 24 hour notice (or student is no-show), the lesson will be invoiced with full price.
The student driver must have paid all previous invoices before the practical exam.
• ISK 11 500 is charged for use of teaching vehicle in each practical exam.

(February 2023)

bottom of page